Opdateret 20. okt 2023 med, at linjeføring A kun var den mindst støjbelastende for et af støjintervallerne.

Dette skal ses som et modsvar til Teknik og Miljøs svar til til Teknisk Udvalg. Et svar jeg finder ensidigt og unuanceret, og det er derfor mit håb, at udvalgets medlemmer læser mit modsvar inden mødet i morgen.

“Mårslet ingen problemer — vi går videre.”

Det lød for godt til at være sandt. Fem minutters kortere rejsetid til motorvejen, og udsigt til færre huse, der blev generet af støj.

Og det er det da også. Efter Giber Ringvej åbnede, trænger generende støj nu langt ind i mange borgeres hjem, og vækker dem om natten. Virkeligheden er en ganske anden, end den, kommunens støjekspert havde stillet i sigte, da hun i 2018 til borgermødet i Grønlykkehallen sagde: “Mårslet ingen problem — vi går videre”.

Idag står det soleklart, hvor problematisk og forældet kommunens sort-hvide tilgang til støj er: Alt under 58 dB kan rage dem en høstblomst. Og det har en lang række uheldige og omkostningsfulde konsekvenser.

Lad os kigge på VVM-undersøgelsens afsnit om støj først.

VVM-undersøgelsen der glemte at undersøge konsekvensen af støjen for det store flertal

På overfladen ser VVM-undersøgelsens afsnit om støj lødig ud. Et støjkort og en tabel over støjbelastede boliger for de forskellige linjeføringer.

Den valgte linjeføring, A, der går lige i baghaven på Mårslet og Tranbjerg, vurderes til, kun at belaste yderligere 30 huse med støj, end det næst bedste alternativ; og for et enkelt støjinterval er linjeføring A endda den “bedste” linjeføring. Det vurderes samtidigt, at vejen uanset linjeføring, vil reducere antallet af støjbelastede huse i kommunen.

Dette er selvsagt dybt overraskende: at en ny vej, der spreder støj ud over et kæmpe område, og med en valgt linjeføring der går forbi absolut flest huse, samtidig skulle være minimalt mere generende, og endda bedre end slet ikke at have vejen.

Dette er selvfølgelig også forkert, og gælder kun, hvis støj under 58 dB helt ignoreres, som kommunen gør.

Det resulterer også i et støjkort, hvor den visualiserede støj stopper meget tæt op ad vejen, og som dermed er dårlig til at kommunikere konsekvensen af vejens placering.

Hvis antallet af støj-generede borgere, i stedet var blevet undersøgt, ville konklusionen om den mindst generende linjeføring blive vendt på hovedet.

Visualisering af genens udbredelse, ville have været et essentielt supplement til støjkortet. Et sådant informativt kort - det såkaldte støjgeneGIS kort - havde i øvrigt været lige til at udarbejde. (Trafikstøj kræver handling, s. 10)

Desværre, er beslutningstagerne og borgerne aldrig blevet informeret om hvor mange mennesker vejen i realiteten ville komme til at genere; og dette mørketal, som består af borgere fra alle byerne langs vejen, er et kæmpe problem. Der er simpelthen tale om, at hele grundlaget for beslutningen om vejen og dens støjafskærmning, og i særdeleshed beslutningen om linjeføringen, er truffet på et særdeles spinkelt og dårligt grundlag, der negligerede tusindevis af borgere.

Denne eklatante fejl og ignorance gentages i Teknik og Miljøs notat til Teknisk Udvalg, der fejlagtigt konkluderer: “hovedtendensen er, at der er sket en støjmæssig forbedring”.

Er det mon den samme vej vi snakker om?

Ja det må det jo så være. Og vi ved jo i bund og grund godt hvad de mener.

Hvis flere tusinde borgere ignoreres og der udelukkede fokuseres på >= 58 dB, så ja, så var den linjeføring måske en enkelt decibel bedre jvf. tallene i VVM-undersøgelsen.

I VVM-undersøgelsen kan man endvidere læse at skiftet mellem støjklasserne over 58 dB mestendels indeholder huse langs det eksisterende vejnet, og at den støjmæssige forskel der forårsager skiftet af støjklasse kun er ca. 1db for skiftet mellem dem (VVM, s. 225).

Det er dermed en absurd, naiv, og helt igennem forkert konklusion, Teknik og Miljø er kommet frem til!

Et ‘wake-up-call’ til kommunen — der endnu ikke er blevet taget

I slipstrømmen af vej-støjen, er der kommet et hav af klager over støjen. I Mårslet er folk over en bred kam generet, og det lige fra den yderste by-skanse til hjertet af Mårslet. Selv folk der bor 1 km fra vejen, der gerne ville sove med deres vinduer åbne, sover nu med dem lukkede pga. lastbilernes støj i de tidligere morgentimer.

Dette skulle man jo tro ville være et ‘wake-up-call’ for kommunen og dens tilgang til støj, men man står fast: Alt er som det skal være, og vi har i øvrigt kommunikeret det ud.

Mener kommunen virkelig at de gav borgerne og politikerne en god mulighed for at vurdere konsekvenserne af de forskellige linjeføringer? Et støjkort hvor støjen stopper klos op ad vejen; lastbilsstøj i adskillige daginstitutioner; “Mårslet ingen problemer – vi går videre…”, siger jeg bare…

Las os kigge på, hvorfor så ekstraordinært mange mennesker er generet.

Giber Ringvej — Støjgenen er groft undervurderet

Giber Ringvej er ikke en alm. vej. Det er måske den bredeste og mest lige vej i hele kommunen, og stort set uden krydsende trafik, ja den gør jo bilister på E45 stærkt misundelig, og samtidig er den bynær.

Mellem Mårslet SV og S, er vejens tracé placeret højt, og så er den lige toppet med 6 meters jord. Dette sted, mellem de to rundkørsler med god bred asfalt, oversigt i alle retninger, og ingen krydsende trafik, er blevet racerkøreres nye favorit ring, med Mårslet som bagtæppe.

Der bliver kørt stærkt, rigtig stærkt (Stiften - Politiet smed om sig med sigtelser) , lastbiler kører samme hastighed på ringvejen som på motorvejen og lastbilsstøj er hvad der, udover vanvids-motorcyklister og vanvids-driftere — se hvordan det foregår her: YouTube — i rundkørslerne, generer borgerne absolut mest, og vækker mange om natten.

Og hvor vil jeg så hen med det? Jo, i Vejdirektoratets (Støjgener fra byveje og motorveje) får vi forklaringen på at ekstraordinært mange er generet. I rapporten undersøges vejstøjsgenen for byveje (ca. 50 km/t begrænsning) bl.a. Frederiksbjerg i Aarhus og genen fra motorveje bl.a. Østjyske motorvej.

Konklusionen er bemærkelsesværdig: “Beboere langs motorveje føler sig generede ved cirka 6-13 dB lavere støjniveauer i forhold til beboere langs byveje.” (Støjgener fra byveje og motorveje, s.4).

Eller sagt på en anden måde: “Ved Miljøstyrelsens vejledende grænse på 58 dB er cirka otte procent stærkt generet ved byveje, mens det tilsvarende tal for motorveje er 22 procent. Det betyder, at motorvejsstøjen opleves som 10 dB mere generende end støjen fra byveje.” (Trafikstøj kræver handling, s. 17)

Artiklen peger på flere årsager der også passer lokalt.

 • Mangel på adgang til stille-områder, da der er støj på alle sider af bygningerne, kontra en lejlighed i byen.
 • Der er støj i haven, kontra en lejlighed i byen uden have.

Til listen kan jeg selv tilføje:

 • Lastbilsstøjen ved høje hastigheder er markant anderledes og betydelig mere generende. Og deres motorbremsen hen til rundkørslerne infernalsk.
 • Moderne huse, har, som dikteret af byggereglementet, store vinduespartier mod syd, altså den dårligste retning ift. støj fra ringvejen, for langt de fleste.
 • Der er en kæmpe forskel på at tilvælge et sted med støj, fremfor at få den mast ned over sig.
 • Der er sket en firdobling af den oplevede vej-støj, da der stort set intet var i forvejen.
 • Tab af by-parken som en stille park.

Så værsgo, Aarhus Kommune, der har i forklaringen på hvorfor så mange forbander jeres projekt til en halv milliard langt om bag bakken, hvor den burde ligge placeret.

Når kommunen stadig henviser til miljøstyrelsens old-nordiske 58 dB grænseværdi, må jeg spørge kommunen: lever I mon under en sten?

Kommunen forskelsbehandler

I notatet til Teknisk Udvalg beskriver Teknik og Miljø de juridiske rammer for støjafskærmning. Der henvises til at man ikke må forskelsbehandle borgere i spørgsmålet om støjvolde. Hvad der ikke er gået op for vedkommende der har skrevet teksten er, at det har man jo så allerede gjort ved ikke at tage højde for forskellen i gene!

Samtidig vil jeg sige. Ved design og konstruktion af et helt nyt vejanlæg er forventningerne naturligvis højere end for alm. gamle veje. Dette er set fra bilisternes synspunkt lige i øjet for Giber Ringvej.

Det jeg mener er, når man nu fx har en deluxe lys-løsning ved krydset mod Hørning, et lyshav uden lige, hvorfor er støjafskærmningen så, så ringe?

Svaret er klart: Bilerne har været i fokus; men støjbekæmpelsen ude af fokus.

Er det i øvrigt forskelsbehandling, at en ny vej som Giber Ringvej er bedre end den vej borgere kører på andre steder? Nej, det er for åndsvagt.

Man kan dø af vejstøj - også under 58 dB

Konsekvensen for borgerne, af at kommunen lever under en sten, og ignorerer al moderne forskning, og i stedet vasker hænder i Miljøstyrelsens forældede 58 dB grænse, er til gengæld meget alvorlige.

Stress. Søvn-problemer. Sukkersyge. Hjerte-kar-sygdomme. Disse er alle koblet til den oplevede gene fra støjen. Og medfører et tab af livskvalitet og produktivitet, og en markant forøgelse af udgifterne for samfundet.

“Én undersøgelse viser, at et 10 decibel højere støjniveau ved hjemmet medfører, at risikoen for forhøjet blodtryk stiger med 6%, og risikoen for blodprop i hjertet stiger med 6-8%. Der er yderligere indikationer af, at risiko for slagtilfælde stiger med 11%, risiko for at udvikle diabetes stiger med 11%, og risiko for hjerteflimmer med 6%.” (Trafik støj er farligt)

Mange naboer langs Giber Ringvej, vil opleve et forøget støjniveau på 20 dB, men stadig være under 58 dB, skriver kommunen selv.

Kommunen kan ikke selv se det, men statistikken er klar.

Hvis der er én fra kommunen, der stadig skulle læse med, så rekapitulerer vi lige: Støjen fra ringvejen har en karakter, der gør at den er lige så generende ved ca. 48db som en almindelig by-vej ved 58 dB, og det har betydelige negative helbredsmæssige konsekvenser for virkelig mange mennesker.

Adspurgt ad hvad økonomiske omkostninger er, ved ikke at prioritere støjværn under 58 dB, er kommunens svar, at de ikke ved det.

Det er skuffende.

En ‘cost-benefit’-analyse af vej-støjens negative omkostninger, holdt op imod omkostningen til støjværn havde været oplagt.

De 20 millioner til ekstraordinær støjbekæmpelse der gik til …?

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi naboer længe havde håbet på at de 20 millioner øremærket til ekstraordinær støjbekæmpelse, (VVM-tilladelsen, s. 3) , var blevet omsat til reelle støjværn.

Jeg bor selv på Damgårdstoften, med to mod vejen fremskudte landejendomme, hvoraf den ene nærmest hænger ud over vejen. Landejendomme er kommunen i støjmæssigforstand ligeglade med, de mennesker ofre vores samfund med åbne øjne til asfaltens guder, men den tætteste bebyggelse på Damgårdstoften i byzonen er kun ca. 20 m fra zonen hvor kommunen har forpligtet sig til støjværn.

“Vest for Mårslet går Bering-Beder vejen fra at ligge i afgravning til at ligge på dæmning.” (VVM, s.41).

Omkring Damgårdstoften, altså Mårslet S inden vi kommer til V, må vi så bare desværre konstatere, i modstrid med VVM-undersøgelsen, at vejen også er dæmmet op, adskillige meter. Og det, på det måske mest bynære sted på hele ruten.

Jeg havde ikke troet det muligt, at dette område, ikke fik støjværn fra puljen til ekstraordinær støjbekæmpelse. Men støjværn må vi, og mange andre dog, desværre, kigge langt efter.

Kommunen (via Rambøll), har nu prøvet at pege på, hvad disse øremærkede penge kunne være gået til. Det er tale om et kvalificeret blindskud, for de ved det ikke.

Rambøll har så (bevidst på bestilling?) lavet en rapport, hvor man ikke kan læse, hvilke støjtiltag der er at betragte som ekstraordinære.

Der er da ekstraordinært ringe.

Selvom det er en utrolig uklar redegørelse, er det dog klart hvad hoved-udgiften for hele støjbekæmpelsen er – jordvolde.

Prisen for jordvolde er anslået til cirka 18,5 millioner. Det virker måske rimeligt for den uindviede, eneste problem er bare, at i litteraturen på området, er jordvolde betegnet som gratis (Trakfik støj kræver handling, s. 46). Det kan vi bekræfte i vores egen grundejerforening og nabo-ditto, hvor der er blevet etableret støjvolde mod Tandervej, gratis, af den simple årsag at jord er dyrt at komme af med. Og vi kan nok godt antage, at det ikke var af filantropiske årsager vi fik volden færdig og leveret.

Hvis vores støjvold ikke var leveret fra ekstern side, men havde været inkluderet i projektet af kommunen, ville den altså være regnet med som en udgift!

Nu står det altså klart, at Rambøll’s regnestykke virker ekstraordinært kreativt.

Yderligere, så indgår ekstra afgravning (Enslev til Jegstrupvej), der vurderes til, at have skabt 100.000 m3 jord, til en udgift på 4,5 millioner kr.

Men hvorfor er denne jord ikke kørt hen til steder, hvor borgerne har efterlyst jord til jordvolde?

Der har ligget lokale jordbunker overalt, som med bare en lille smule planlægning kunne være udnyttet.

Som nabo til vejen, har det derfor været ualmindeligt mærkeligt og trist at følge med i, hvordan det ene læs jord, er blevet kørt væk efter det andet, alt i mens borgerne har peget på, det ene sted efter det andet til potentielle støjvolde.

Ærgerligt, når der nu i kommunens egen handlingsplan for støj, er en ambition om at overskudsjord fra byggeprojekter kan anvendes til støjvolde (AAK Støjhandlingsplan 2018, s.22).

Der har simpelthen været en direkte uvilje mod al støjafskærmning under 58 dB.

Konklusion

Det burde være klart nu, at projektet stadig skylder borgerne for et ret så stort, men desværre endnu ikke klarlagt, millionbeløb. VVM-tilladelsen er ikke opfyldt.

VVM-undersøgelsens afsnit om støj har end ikke overvejet konsekvenserne, for det store flertal af vejens naboer; og derfor bør man forkaste afsnittet om støj og lave det på ny.

Det nye afsnit kan så danne udgangspunkt for den fremtidige proces med at lave en passende støjskærm.

Og der er mere… Men jeg sov ikke så godt i nat, blev vækket tidligt af en motorcykel på racerbanestykket, motorcykler hvis bidrag i øvrigt kasseres i det målte støj-gennemsnit, så det bliver til en anden dag, men I får lige endnu et par forslag:

 • Sæt hastigheden ned til max 60km/t på alle bynære strækninger såsom Mårslet
 • Forbyd larmende køretøjer om natten
 • Sæt fartkameraer op langs vejen - i Mårslet oplagt på broerne - ala Storebælt, så de 60 km/t overholdes og vanvidsbilister stoppes.
 • Lav tilstrækkeligt med støjskærme så genen for naboer til Giber-“motorvejen” som minimum bringes ned i niveau med genen for byveje.
 • Ny, lavere og differentierede grænseværdier for vej-støj.

Lad os starte dette opgør mod trafikstøj nu. Vi har ikke råd til at lade være.

Opdatering 20. okt 2023, kommunen har svaret på indlægget. Svaret kan læses som det sidste af mange her.

Kommentarer

Facebook - Giber Ringvej

Referencer

 1. Trafikstøj kræver handling
 2. VVM
 3. VVM-tilladelse
 4. Støjgener fra byveje og motorveje
 5. Trafik støj er farligt
 6. AAK Støjhandlingsplan 2018
 7. Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Kommunens notater til Teknisk Udvalg

 1. Vejstøj generelt samt støj langs Giber Ringvej
 2. Juridisk notat
 3. Rambøll - notat vedrørende støj
 4. Kort Giber Ringvej
 5. Giber Ringvej - målt trafikstøj
 6. Trafikstøj – hvilke sundhedsmæssige konsekvenser har støjen?
 7. VM acoustics - Målt traikstøj

Andet

 1. Referat fra Aarhus Byråd - Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - 2016